DSpace
[Register]
 

eKhNUIR >
Спеціалізовані вчені ради >
Д 64.051.14 (Хімічні науки)  >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13543

Название: Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників
Другие названия: Равновесия сорбции и комплексообразования на поверхности азотосодержащих слабо- и сильноосновных органо-кремнеземных анионообменников
Авторы: Ткаченко, О.С.
Ключевые слова: Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Physical chemistry::Surface and colloid chemistry
Issue Date: 26-May-2016
Библиографическое описание: дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 02.00.04 – фізична хімія
Краткий осмотр (реферат): Дисертацію присвячено дослідженню фізико-хімічних характеристик процесів у приповерхневому шарі сильно- та слабкоосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників. Запропоновано процедуру для надійного визначення параметрів сорбційних рівноваг. Доведено, що в межах моделі полідентатного зв’язування можливо описати рівноваги сорбції та комплексоутворення із урахуванням впливу ефектів кооперативності та реального хімізму процесів. Моделювання рівноваг адсорбції хлоридів важких металів на поверхні сильноосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників вперше здійснено з детальним описом рівноваг комплексоутворення у розчинах. Показано, що позитивні ефекти кооперативності зумовлені зменшенням ступенів утворення продуктів дисоціації солей з підвищенням концентрації сорбатів у розчинах. Доведено, що адсорбція аніонних барвників на поверхні слабко- та сильноосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників відбувається за іонообмінним механізмом. На основі ормосилу, що містить комплекси закріплених амінів із Cu(II), виготовлено електрод для електрохімічного визначення нітрит-іонів. Показано, що інформація про протолітичні та комплексоутворюючі рівноваги за участю іммобілізованих аміногруп дозволяє визначити оптимальні умови використання електроду.
URI: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/13543
Appears in Collections: Д 64.051.14 (Хімічні науки)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
dis_Tkachenko.pdfДисертація3,95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
aref_Tkachenko.pdfАвтореферат468,99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback